Woonstichting Laurentius Breda

Laurentius voorziet in betaalbare huisvesting in Breda. Veiligheid en leefbaarheid zijn aan deze huisvesting gekoppeld. Met het oog op de toekomst investeert Laurentius in het bijzonder in de woondienstverlening aan senioren. Van Gils Techniek verzorgt voor Laurentius het correctief, preventief en mutatie-onderhoud aan de elektrotechnische installaties van het kantoor en ruim 4000 wooneenheden.